Jump to Content

Tiếng Việt / Vietnamese

  • Tiến trình dò quét an ninh ở phi trường PDF: 507 KB
  • ĐI DU LỊCH MÀ CÓ ĐEM THEO CHẤT LỎNG, AEROSOL VÀ GEL LÊN CHUYẾN BAY QUỐC TẾ CÁC HẠN ĐỊNH CỦA ÚC PDF: 2007 KB
  • Đi máy bay và có đem theo thuốc men PDF: 121 KB
  • Những gì tôi không thể đem lên máy bay PDF: 300 KB